Sunday, November 22, 2009

Aktiviti 9: Tugasan 4- Mini Kajian Tindakan

Matlamat:

1. Mengalakkan penglibatan pelajar dalam menjana idea secara individu dan berkumpulan.

Objektif:

1. Pelajar dapat bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.
2. Pelajar dapat membentangkan hasil kerja mereka.

Persoalan:

1.Adakah Kaedah Jig Saw dapat membantu pelajar lebih memahami tajuk pembelajaran?

0 comments:

Post a Comment