Sunday, November 22, 2009

Aktiviti 6: Tugasan 4- Mini Kajian Tindakan

Huraikan kekuatan kaedah pengajaran Jig Saw berdasarkan pengalaman/ refleksi individu, pasukan, luar pasukan dan buku atau jurnal:

1. Menjimatkan masa untuk membaca dan memahami suatu isi kandungan topik.

2. Meningkatkan kemahiran interaksi sosial melalui perbincangan dengan rakan-rakan yang lain.

3. Menerapkan nilai murni seperti bekerjasama dan toleransi antara pelajar semasa kerja dalam kumpulan.

4. Penerimaan idea yang pelbagai.

5. Meningkatkan tahap kefahaman pelajar mengenai topik yang diberikan dengan mengajar antara satu sama lain.

6. Mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, menyeronokkan, berkesan dan bermakna kepada pelajar.

0 comments:

Post a Comment