Saturday, November 14, 2009

AKTIVITI 5: Tugasan Buku& Mini Kajian Tindakan

Mengapakah guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu menjalankan kajian tindakan:

Guru Pelatih:

 • Untuk memahami situasi sebenar di sekolah sebagai panduan masa hadapan
 • Sebagai rujukan untuk menangani masalah yang bakal dihadapi di sekolah
 • Sebagai pembelajaran seumur hidup
 • Untuk melatih diri sendiri menjadi seorang pendidik yang kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 • Untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dan bermakna kepada pelajar di mana guru boleh mengaitkan pengajaran dengan kehidupan harian

Guru Novis:

 • Mengenalpasti masalah yang dihadapi, punca-punca masalah dan cara-cara penambahbaikan
 • Memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada supaya menyesuaikan dengan tahap penguasaan dan kebolehan pelajar
 • Pembelajaran seumur hidup
 • Melahirkan model insan yang mempunyai jati diri yang kuat, berketrampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi selaras dengan keperluan negara maju 2020
 • Meningkatkan interaksi sesama guru dan antara guru dengan pelajar

Guru berpengalaman:

 • Hasil dapatan dari kajian tindakan dijadikan sumber rujukan kepada guru pelatih dan guru novis
 • Pembelajaran seumur hidup
 • Menggalakkan guru menyelesaikan masalah amalan harian dengan membuat refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam dalam usaha membawa kemajuan dan pembaharuan
 • Menggalakkan guru menyelidik amalan-amalan yang ingin diperbaiki dalam kerja mereka dalam kelas untuk membaiki tindakan dan menilai hasil dan keberkesanan usaha itu
 • Menambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada hingga mantap supaya berkesan kepada pelajar

Tujuan pemilihan tajuk:

 1. Memberi peluang kepada pelajar belajar antara satu sama lain.
 2. Meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam membentangkan hasil kerja mereka depan kelas dan proses pengajaran rakan-rakan yang lain tentang tajuk yang diberikan.
 3. Meningkatkan kefahaman pelajar melalui penerokaan sendiri terhadap tajuk yang diberikan.
 4. Melatih kemahiran memimpin pelajar dengan bekerja dalam kumpulan contoh dari segi pembahagian tugasan, pengurusan masa, pemilihan strategi pelaksanaan dan membuat keputusan.
 5. Melatih kemahiran interaksi sosial pelajar dari segi pemberian pendapat tentang pembentangan atau jawapan rakan-rakan dan penerimaan pendapat atau komen orang lain.
 6. Mengalakkan kerjasama antara pelajar.
 7. Membentuk proses P&P yang menyeronokkan dan bermakna kepada pelajar.

0 comments:

Post a Comment