Sunday, November 22, 2009

Aktiviti 7: Tugasan 4- Mini kajian Tindakan

Huraikan kelemahan kaedah pengajaran Jig Saw berdasarkan pengalaman/ refleksi individu, pasukan, luar pasukan dan buku atau jurnal:

1.
Penerimaan pemahaman yang berbeza daripada individu yang berlainan.
2. Seseorang pelajar mungkin hanya pakar atau mahir dalam tajuk tertentu.
3. Perbincangan yang dijalankan mengambil masa yang panjang.
4. Tidak sesuai untuk kelas yang hujung disebabkan kurang minat dan penglibatan pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan.
5.Kemungkinan wujud konflik antara ahli kumpulan disebabkan pandangan dan idea yang berlainan.


Pemurnian
(Perdagangan)

1. Pengajaran 'Chalk and Talk' yang membosankan dan pelajar hanya berperanan sebagai pendengar terhadap apa yang diajar oleh guru.

2. Pengajaran yang kurang melibatkan kerjasama antara pelajar sekelas.
3. Pengajaran yang kurang menggalakkan pemberian pendapat dan idea-idea pelajar.


Matematik

1. Jalan kerja bagi suatu soalan adalah panjang dan dan perlu memastikannya adalah betul dan untuk mendapat jawapan yang tepat.
2. Pembelajaran Matematik dianggap sebagai satu matapelajaran yang sukar dan membosankan. Dalam struktur bilik darjah tradisional, proses P&P Matematik lebih menekankan penghafalan formula dan latih tubi, kemahiran menjawab soalan peperiksaan dan pengajaran yang berpusatkan guru.

(Tajuk jurnal: Kesan pembelajaran Koperatif Terhadap sikap dan pencapaian Matematik bagi murid-murid sekolah rendah di sekitar bandar Kuching. Penulis: Koh Lee Leng, Choy Sau Kum, Lai Kim Leong, Khaw Ah Hong, Seah Ai Kuan)

Sains

1. Terlalu banyak fakta yang perlu dihafal dan diingat

2. Guru Sains membuat demonstrasi atau menayangkan video eksperimen kepada pelajar-pelajar untuk menjimatkan masa kerana takut kekurangan masa untuk menghabiskan silibus pengajaran.

3. Pelajar mudah lupa dan kurang faham sekiranya pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara kuliah. (Tajuk jurnal: Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics Education: A Malaysian Perspective. Penulis: Effandi Zakaria dan Zanaton Iksan)

4. Terdapat beberapa orang pelajar sahaja yang cuba menyuarakan pendapat dalam perbincangan yang dijalankan malangnya majoriti pelajar hanya menundukkan muka dan berdiam diri. (Tajuk Jurnal : Kepentingan Pemikiran dan Amalan Refleksi dalam Pengajaran Sains Di Kawasan Luar Bandar. Penulis: Nor Hasniza Ibrahim, Johari Surif dan Muhammad Yusof Arshad)0 comments:

Post a Comment