Sunday, November 22, 2009

Aktiviti 8: Tugasan 4- Mini Kajian Tindakan

Cadangan untuk mengatasi kelemahan kaedah pengajaran Jig Saw:

1. Membuat senarai semak untuk memastikan setiap ahli kumpulan dapat memahami tajuk yang diberikan.
2. Ahli-ahli kumpulan yang lain perlu membuat persediaan awal iaitu mencari maklumat tentang tajuk yang diberikan.
3. Guru boleh memberi tajuk lebih awal supaya pelajar dapat mencari sumber-sumber yang diperlukan.
4. Perancangan aktiviti Jig Saw yang bersesuaian dengan tahap penguasaan dan kebolehan pelajar untuk menarik minat dan penglibatan pelajar.
5. Peranan guru sebagai fasilitator untuk penstrukturan kumpulan dan pengawalan masa supaya mengurangkan konflik antara pelajar dan memastikan aktiviti dapat dilaksanakan dalam masa yang diperuntukkan dan objektif aktiviti tercapai.

0 comments:

Post a Comment