Saturday, November 14, 2009

AKTIVITI 1: Tugasan Buku

Tajuk Buku: Practical Action Research For Change (2nd Edition)
Richard A. Schmuck

Maksud Kajian Tindakan:
Kajian Tindakan meliputi proses pembelajaran tentang situasi sebenar yang dihadapi untuk menambahbaikkan proses dan pencapaian yang sedia ada. Melalui perlaksanaan kajian tindakan, seseorang dapat menukarkan amalan yang sedia ada kepada sesuatu prosedur, strategi pengajaran dan kurikulum yang lebih efektif. Diingatkan juga, kajian tindakan adalah satu proses berterusan dan berulangan yang perlu diterapkan dalam amalan sedia ada.

Menurut Jean Mcniff (1997), beliau menyatakan bahawa kajian tindakan yang dijalankan perlu mendatangkan dua perubahan yang berasarkan dua fokus. Fokus yang pertama adalah teori seseorang guru tentang bagaimana pelajarnya belajar. Fokus kedua adalah hasil yang pelajar perolehi dari proses pengajaran yang diamalkan. Beliau turut menyatakan bahawa kajian tindakan merupakan satu pengumpulan data untuk menyakinkan seseorang untuk menjalankan perubahan terhadap teori atau amalan yang sedia ada.

Secara keseluruhannya, kajian tindakan merupakan satu proses yang dirancang, berterusan dan sistematik tentang pembelajaran amalan yang sedia ada dan mencari alternatif lain untuk menambahbaik hasil dapatan.
0 comments:

Post a Comment