Saturday, December 5, 2009

Aktiviti 10: Ulasan Buku

Berdasarkan buku,
1. Apa pernyataan masalah dalam kajian
2. Bagaimana mereka melapor pernyataan masalah

0 comments:

Post a Comment