Saturday, December 12, 2009

12-12-09 Aktiviti 2: Ulasan Jurnal

  • Berdasarkan 3 jurnal yang telah dibaca, BAGAIMANA Kajian Tindakan dilaksanakan oleh 3 penulis yang berlainan?
  • Apakah persamaan dan perbezaan?
  • Bagaimana anda melakukan dengan kajian tindakan berdasarkan JURNAL dan BUKU yang telah dibaca?

0 comments:

Post a Comment