Saturday, December 12, 2009

12-12-09 Aktiviti 1: Ulasan Buku

 • Bagaimana Kajian tindakan boleh dilaksanakan?
 • Kaitkan dengan tugasan mini Kajian Tindakan

1.0 Refleksi pada masa dulu, sekarang dan masa hadapan

 • Pemikiran dan refleksi banyak berdasarkan apa yang telah berlaku pada masa lalu, sekarang dan bakal berlaku pada masa hadapan. (Martin Heidegger, 1962)
 • Berdasarkan tindakbalas dan respon pelajar terhadap kaedah pengajaran yang telah dijalankan samaada dari segi perubahan tingkahlaku atau pencapaian.

2.0 Mempraktikkan Kajian Tindakan

 1. Menilai situasi sebenar- sikap dan kebolehan pelajar
 2. Menetapkan objektif yang spesifik- penetapan objektif yang ingin dicapai dari pelajar
 3. Brainstorm Strategi Kajian Tindakan- pengetahuan sedia ada dan pengalaman lepas untuk pembentukan strategi kajian tindakan/ perbincangan penyelesaian masalah
 4. Melaksanakan Perancangan Kajian Tindakan- Melaksanakan strategi kajian tindakan yang telah ditetapkan, pengumpulan data boleh dibuat melalui soal selidik, temubual, pemerhatian, dokumen
 5. Memantau kajian yang dijalankan- memantau dari semasa ke semasa, membuat pengubahsuaian yang sesuai berdasarkan respon dan tindak balas pelajar
 6. Menilai Respon pelajar- persepsi dan sikap pelajar
 7. Menilai apa yang telah dipelajari pelajar- bagaimana pengumpulan data untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar
 8. Berdepan dengan dapatan kajian- membuat perbezaan antara objektif langkah 2 dengan jenis data yang dikumpul dalam langkah 7/ menentukan samada langkah yang diambil efektif atau tidak
 9. Membuat refleksi terhadap tindakan yang akan diambil-
 10. Menilai situasi baru dan menetapkan objektif baru yang ingin dicapai

0 comments:

Post a Comment