Saturday, December 12, 2009

12-12-09 Aktiviti 3: Ulasan Kolokium

1. Bentangkan 2 kajian tindakan dalam kolokium yang telah dihadiri
2. Fokuskan kepada prosedur kajian tindakan
3. Apakah penilaian anda terhadap kajian-kajian tersebut

0 comments:

Post a Comment