Friday, December 18, 2009

Aktiviti 3: Kelas 181209- Kolokium Jan 2009

1. Bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis
2. Apakah kekuatan dan kelemahan
3. Cadangkan penambahbaikan


Tajuk Pembentangan Jurnal 1: Meningkatkan Penguasaan Menulis & Membaca Jawi Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Melalui Kaedah Simulasi Komputer

Pengumpulan dan Penganalisis Data
1. Pemerhatian- Borang pemerhatian guru
2. Temubual pelajar- Persepsi/ pendapat/pandangan pelajar

Pemerhatian
Pemerhatian secara langsung ini memberi peluang kepada pengumpul data untuk memerhatikan tingkah laku dan reaksi pelajar terhadap kaedah simulasi komputer yang dijalankan. Tetapi, kehadiran pengumpul data contohnya, kehadiran guru pada situasi sebenar akan mempengaruhi dapatan kajian di mana pelajar mungkin tidak menunjukkan sikap dan perangai mereka sebenar.

Temubual Pelajar
Temubual dengan pelajar memberi peluang kepada guru untuk memahami dengan lebih lanjut tentang pandangan dan persepsi pelajar terhadap pembelajaran Jawi dan masalah-masalah yang dihadapi pelajar. Tetapi, kaedah ini mengambil masa yang panjang berbanding kaedah yang lain, kedudukan sosial pengumpul data mungkin mempengaruhi jawapan yang diberikan dan responden mungkin takut terhadap apa yang berkata akan digunakan mereka.

Cadangan penambahbaikan:
1. Menjalankan pemerhatian melalui rakaman video supaya dapatan kajian yang didapati benar dan menunjukkan sikap dan perangai sebenar pelajar.
2. Menjalankan kuiz sebelum dan selepas pelajar didedahkan dengan pembelajaran Kaedah Simulasi Komputer untuk membuat perbandingan antara sebelum dan selepas dan mengetahui tahap penguasaan pelajar.
0 comments:

Post a Comment